Сънсет органайзър|за сигурна почивка

Сънсет органайзър за сигурна почивка

Несъмнено ситуацията, предизвикана от COVID-19 e предизвикателство за целия туристически бранш. Тя налага нови стандарти на работа и погледнато от добрата страна – ни подтиква към усъвършенстване и развитие. Нашите първи стъпки в тази посока, са описани по-долу, като със сигурност динамиката на пазара, новите изисквания на клиентите и опитността, която ще придобием, ще ги доразвие и подобри.

Всички мерки, които сме предприели, са съобразени с изискванията на СЗО и оторизираните местни власти. Ежедневно следим информацията, която се публикува в тази връзка и актуализираме действията си.

Допълнителните мерки за почистване и хигиена включват:

 1. Ново оборудване за почистване – използване на кърпи в различен цвят за почистване на различните типове повърхности, използване на вирусоцидни дезинфектанти от ново поколение, които са одобрени от МЗ. „Сънсет Ризорт“ работи с един от световните лидери в областта на хигиенните технологии – фирма „Еколаб“, която е разработила специална „Програма 360° Защита“, обхващаща всички области в един хотел.
 2. Въвеждане на нова услуга „Почистване при поискване“ – гостът сам решава, дали желае стаята му да бъде почиствана по време на неговия престой.
 3. Освен задълбочено ежедневно почистване на апартамента по време на престоя на гостите, ще бъде извършена и основна дезинфекция на помещението след освобождаването му.
 4. Премахване на декоративни елементи от обзавеждането на апартамента, които не отговарят на новите протоколи за почистване (пране при над 60°).
 5. Премахване на всички печатни материали от апартаментите. Дигитализиране съдържанието на информационните папки, намиращи се в тях, както и на менютата на ресторантите. Чрез сканиране на QR код гостите получават достъп до необходимата им информация, ползвайки личните си телефонни устройства.
 6. Изработена е нова процедура за приемо-предавателния режим на хотелското бельо с оглед спазването на препоръките на здравните власти.
 7. Текуща дезинфекция веднъж на час на общи тоалетни, асансьори, рецепция, дръжки на врати, перила и всички други често докосвани повърхности.
 8. Регулярна дезинфекция на пейки, шезлонги и шалтета, фитнес уреди, душове на басейните и други често докосвани повърхности, намиращи се в общите площи.
 9. Поставяне на диспенсъри с препарат за дезинфекция на ръцете на ключови места като лоби, рецепция, вход на ресторантите, пред асансьорите и т.н.
 10. Предоставяне на маски и ръкавици на клиентите при поискване. Използването на защитни маски или шлемове, както и на ръкавици за еднократна употреба от страна на обслужващия персонал е задължително.
 11. Разработен е план, съдържащ мерки и процедури по приемане на храните и напитките, тяхното съхранение и приготвяне, с цел гарантиране спазването на високо ниво на хигиена. Освен подобрени хигиенни условия във всички работещи зони на ресторантите и баровете, се обръща особено внимание на критичните точки като бюфети, автомати за напитки, предмети, които често се докосват (маси, столове, прибори за хранене, подправки и т.н.).
 12. За осигуряване на условия за защита на храната от вторично замърсяване, когато е подредена на бюфет, тя е поставена зад прозрачна преграда, като същевременно клиентът се самообслужва при спазване на изискванията за дистанция и предпазни средства (ръкавици за еднократна употреба, осигурени от „Сънсет Ризорт“). Гостите могат да се възползват и от услугата „Румсървис“, която е срещу заплащане.

Спазване на социална дистанция:

 1. Регулиране и контрол на потока от гости с цел осигуряване на физическо дистанциране от минимум 1,5 м. Регистрация на рецепция на не повече от 2 човека наведнъж, освен ако не са членове на едно семейство. Ограничаване на престоя на госта на рецепция до минимум и насърчаване използването на безконтактни плащания.
 2. Групирането във фоайето на гости, които не са членове на едно семейство, не се допуска.
 3. В асансьорите за гости се допускат максимум 2 човека, освен ако не са членове на едно семейство. Препоръчително е ползването на стълбищата.
 4. Поставяне на информационни табели на различни езици, указващи посоката на движение, дистанцията, която трябва да се спазва и максимума хора, които могат да пребивават на дадено място.
 5. Редуциране капацитета на заведенията за хранене, баровете, конферентните зали, басейните, зоните за развлечения и спорт с цел спазване на физическа дистанция.
 6. В заведенията за хранене масите са разположени по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 1,5 м. между тях и не повече от 4 души на маса или на едно семейство.
 7. При необходимост и с оглед на новите изисквания за пространство и ред, „Сънсет Ризорт“ има готовност да въведе в основните ресторанти режим на обслужване с часове.
 8. Създаване на условия за работа, предполагащи спазване на изискването за физическа дистанция между служителите и безопасност на труда в съответствие с действащото законодателство.
 9. Всички развлекателни дейности, организирани от анимационния екип, ще се осъществяват на открито при спазване изискванията за социална дистанция.

Превенция и последващ контрол:

 1. Всички служители на „Сънсет Ризорт“ са запознати с мерките, които следва да се спазват и прилагат. Проведено е обучение, съобразено с новите стандарти за почистване и дезинфекция от представител на фирма „Еколаб“ в съответствие с разработения план.
 2. Началниците на отдели съблюдават спазването на всички предписания както от страна на персонала, така и от гостите на хотела.
 3. Всички почистващи процедури се регистрират в разработени специално за целта дневници и чек-листи.
 4. При съмнение за човек, показващ симптоми на зараза с COVID-19, същият се изолира в специално определено за целта помещение. То се намира в „Сънсет Фемили“, която е възможно най-отдалечената хотелска сграда и се следва процедурата, разписана от Министерството на туризма.
 5. С цел осигуряване на максимална защита на гостите на „Сънсет Ризорт“, отварянето на хотела ще се осъществи при намален брой съоръжения, като същевременно се гарантира възможно най-богата палитра от предлаганите услуги. Конкретика в тази връзка може да бъде намерена на нашата фейсбук и интернет страница.

 Вниманието към детайла винаги е било нашата запазена марка. Ние, в „Сънсет Ризорт“ знаем, че чистотата е от първостепенно значение за нашите гости. Години наред във всички анкети Вие, нашите гости, давате най-висока оценка освен за комфорта, който предлагаме, и за чистота на апартаментите, общите помещения, външните площи, алеи и всичко, до което се докосвате по време на лятната Ви ваканция при нас. Диспенсъри на входа на ресторантите бяха поставени още през 2018 г. Дизефектанти за ръце имаше във всички тоалетни, намиращи се в общите части. Здравето на хората и тяхната сигурност отдавна са част от нашата фирмена политика. Настоящите събития само показват, че сме гледали в правилната посока!