Фирмени данни

★★★★★
Сънсет Ризорт Мениджмънт ЕООД
Банкови реквизити
Банка Първа Инвестиционна Банка  АД
ЕВРО сметка IBAN BG78 FINV 9150 1017 3774 99
ЛЕВА сметка IBAN BG89 FINV 9150 1017 3774 95
BIC FINVBGSF
Получател Сънсет Ризорт Мениджмънт ЕООД
МОЛ Тодор Панайотов
Идент. Номер 147026266
ДДС номер BG147026266
Адрес на банката ул. "Сливница" 7Д, 8200 Поморие, България